WIEDZA

Kompetencje cyfrowe:

Umiejętność obsługi programów, systemów informatycznych oraz sprzętu elektronicznego. Umiejętność szybkiej nauki, samodzielnego kształcenia i rozszerzanie kompetencji. Kwalifikacje w zakresie biegłej obsługi:

 • oprogramowania geoinformatycznego (GIS),
 • narzędzi do monitorowania procesów,
 • prezentowania i agregowania danych,
 • systemów zarządzania danymi w chmurze obliczeniowej,
 • map cyfrowych,
 • oprogramowania biurowego, graficznego, audio/video,
 • systemów operacyjnych: Windows, Linux, Android,
 • Wiedza specjalistyczna:

  Fotogrametria i fotointerpretacja na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych.

  Wykonywanie inwentaryzacji terenowych, aktualizacja materiałów geograficznych.

  Hydrografią śródlądowa i morska ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławskiego Węzła Wodnego, zjawisk powodziowych i procesów antropopresji.

  Monitorowanie, raportowanie i nadzorowanie procesów w zakresie zarządzania środowiskiem.

  Tworzenie systemów informacji i zarządzania wiedzą w oparciu o chmurę obliczeniową Google Apps.

  Uprawnienia:

  Prawo jazdy kategorii B – duże doświadczenie w pokonywaniu długich tras oraz w poruszaniu się samochodem po trudnym terenie.

  Patent kapitana jachtowego – duże doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych rejsów morskich.

  Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu GMDSS z DSC.

  Uprawnienia kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

  Uprawnienia Ratownika Wodnego WOPR.

  Umiejętności praktyczne oraz odbyte kursy specjalistyczne w zakresie ratownictwa i udzielania I pomocy.

  Języki obce:

  Angielski – średnio zaawansowany

  Niemiecki – podstawowy

  UMIEJĘTNOŚCI

  Kreatywność:

  W oparciu o wytyczne zawarte w dokumentach kontraktowych przygotowałem system monitorowania przedsięwzięcia pod kątem spełnienia określonych wymagań. Opracowałem procedury kontrolne, arkusze sprawozdawcze, metodykę badań terenowych, system archiwizacji informacji i zarządzania wiedzą. Stworzyłem jasny i czytelny arkusz sprawozdawczy umożliwiający raportowanie wybranych parametrów. Opracowałem system monitorowania ryzyka podczas prowadzenia przedsięwzięcia. Wykorzystałem możliwości ogólnodostępnych systemów informatycznych działających w chmurze obliczeniowej.

  Byłem kuratorem wystawy o tematyce historyczno-geograficznej Wrocławskiego Węzła Wodnego. Przygotowałem założenia programowe, techniczne i finansowe. Opracowałem materiały merytoryczne, stworzyłem koncept przedsięwzięcia według kilku scenariuszy i kierowałem pracami zespołów zadaniowych. Przygotowałem i wdrożyłem plan promocji przedsięwzięcia, rekrutowałem i kierowałem pracami zespołu obsługującego funkcjonowanie wystawy przez 3 miesiące.

  Zorganizowałem obozy i zimowiska harcerskie. Przez 4 lata prowadziłem 7 Wrocławską Wodną Drużynę Harcerzy. Samodzielnie przygotowywałem zadania umożliwiające rozwój członków drużyny (dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat) oraz konsolidacje i budowanie trwałych pozytywnych relacji w grupie: szkolenia survivalowe, rejsy morskie, wyprawy górskie, spływy rzeczne. W organizowanych przeze mnie przedsięwzięciach uczestniczyło do 100 osób.

  Dynamiczne działanie:

  Z optymizmem i energią przystępuję do działania, modyfikując pierwotny plan działania, tak jak wymagają tego okoliczności, żeby osiągnąć zakładany cel i uzyskać ewentualne dodatkowe możliwości.  Zawsze mam awaryjny plan działania.

  Od dziecka uprawiam sporty kontaktowe wymagające zachowania dynamiki działania i szybkiego podejmowania decyzji: gry zespołowe, sporty walki, żeglarstwo regatowe.

  Komunikacja:

  Posiadam umiejętności w zakresie przygotowywania pism kontraktowych, opinii, a także prowadzenia uporządkowanej, wieloaspektowej korespondencji na różnych płaszczyznach.

  Efektywnie komunikuję się zarówno z osobami młodymi jak i z doświadczonymi menadżerami oraz ekspertami o dużym doświadczeniu zawodowym i życiowym.

  Elastyczność:

  Pracowałem w różnych miejscach w Polsce (Wrocław, Racibórz, Warszawa, Kraków).

  Współpracowałem z osobami o różnej narodowości, wyznaniu i kulturze.

  Uczestniczyłem, wraz z małą grupą współpracowników w organizacji terenowego biura Inżyniera Kontraktu.

  Inicjatywa:

  Uzyskałem dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego 2004-2006 „Do STARTU po własną firmę – od marzeń do zysków”  .

  Jako najmłodsza osoba w swoim środowisku zdobyłem uprawnienia do prowadzenia samodzielnych rejsów pełnomorskich. Dzięki temu zapewniłem możliwość odbycia praktyki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z mojego środowiska, na poziomie umożliwiającym zdobywanie stopni żeglarskich.

  Pracowałem jako wolontariusz, byłem członkiem koła naukowego, zawodnikiem AZS w sekcji judo.

  Współpraca:

  Lubię kontakt z ludźmi, czerpię satysfakcję z pracy zespołowej.

  Jestem pozytywny, chętnie słucham i uważnie analizuję uwagi innych.

  Jestem asertywny i szczery.

  Zarządzanie czasem:

  Potrafię etapować pracę i określać fundamentalne działania.

  Przygotowuję krótko i długookresowe plany działania przed podjęciem się realizacji ważnych zadań.

  Umiem planować zasoby i przewidywać potencjalne ryzyka.

  Odporność na stres:

  Umiem pracować pod presją.