• 10.2006-10.2007 – Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej.
    Praca końcowa: „System Informacji Przestrzennej dla ZOO we Wrocławiu”.


  • 10.2005-06.2007 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, kierunek Geografia (studia drugiego stopnia, 2-letnie magisterskie) specjalizacja Geografia Fizyczna. Praca magisterska: „Wrocławski Węzeł Wodny – wrocławska droga wodna”. Tytuł zawodowy magister.


  • 10.2002-06.2005 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek Geografia (studia pierwszego stopnia, 3-letnie licencjackie). Praca licencjacka: „Kartograficzne pomoce nawigacyjne w żegludze morskiej”. Tytuł zawodowy licencjat.